Đang trực tuyến • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.


Đào Tạo TesterISTQB OnlineTest CaseTest PlanTuyển TesterTư Vấn Việc LàmTool TestLoad TestISTQB Certificate Test Case Template Test Plan Template Black Box Testing White Box Testing

4 thành viên và 0 thành viên ẩn trực tuyến

78 khách trực tuyến. • Hiển thị khách

Tên thành viên Vị trí chuyên mục Cập nhật
Bing [Bot] Đang xem danh sách các thành viên T.Hai 22 Tháng 1, 2018 3:40 am
Yahoo [Bot] Software testing, Test case template, Test plan sample, ISTQB, ISTQB exam T.Hai 22 Tháng 1, 2018 3:36 am
Majestic-12 [Bot] Đang xem danh sách các thành viên T.Hai 22 Tháng 1, 2018 3:36 am
Google [Bot] Đang tìm kiếm các chuyên mục T.Hai 22 Tháng 1, 2018 3:26 am

Chú thích: Quản trị viên, Điều hành viên chính