statement vs branch coverage sample • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

statement vs branch coverage sample

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.

statement vs branch coverage sample

Postby tvn » Tue 07 Apr, 2015 4:01 pm

What is the smallest number of test cases required to Provide 100% statement and 100% branch coverage?

Code: Select all
If(x>y)
x=x+1;
else y=y+1;
while(x>y)
{
y=x*y; x=x+1;
}
tvn
 
Posts: 4700
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM


Re: statement vs branch coverage sample

Postby tvn » Wed 08 Apr, 2015 9:47 pm

Bạn có thể vẽ flow chart và up lên cho mọi người cùng tham khảo không?
tvn
 
Posts: 4700
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: statement vs branch coverage sample

Postby kit » Thu 09 Apr, 2015 11:17 pm

Branch có 2 nhánh: A-B-C-G và A-F-C-D-E-G

Ai có giải đáp khác thì post lên cùng tham khảo nha!
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
kit
 
Posts: 48
Joined: Sun 16 Sep, 2012 4:05 pm

Re: statement vs branch coverage sample

Postby tvn » Thu 09 Apr, 2015 11:44 pm

kit wrote:Statement = 1
Branch coverage = 2


Như vậy thì đoạn code trên, với 1 test case thì không thể cover được 100% statement testing.
tvn
 
Posts: 4700
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: statement vs branch coverage sample

Postby kit » Fri 10 Apr, 2015 9:36 am

Statement Coverage: In this the test case is executed in such a way that every statement of the code is
executed at least once.

Như vậy chỉ cần 1 case thì đã cover được 100% statement.
kit
 
Posts: 48
Joined: Sun 16 Sep, 2012 4:05 pm

Re: statement vs branch coverage sample

Postby tvn » Fri 10 Apr, 2015 11:57 am

kit wrote:Statement Coverage: In this the test case is executed in such a way that every statement of the code is
executed at least once.

Như vậy chỉ cần 1 case thì đã cover được 100% statement.


Voi 1 test case, lam sao no cover duoc statement ben nhanh B va F cung luc duoc? 1 luc no chi di qua B hoac F. Vi vay can phai co it nhat 2 case de ma di qua B, va di qua F.
tvn
 
Posts: 4700
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: statement vs branch coverage sample

Postby kit » Fri 10 Apr, 2015 2:51 pm

+ Statement coverage: Đi qua tất cả các nút ít nhất 1 lần (Mỗi câu lệnh trong chương trình được thực thi ít nhất 1 lần)
==> có nghĩa là chỉ đi 1 nhánh true là nó đã thỏa mãn :D .

@P/S: The statement coverage covers only the true conditions.
http://istqbexamcertification.com/what-is-statement-coverage-advantages-and-disadvantages/
kit
 
Posts: 48
Joined: Sun 16 Sep, 2012 4:05 pm

Re: statement vs branch coverage sample

Postby tvn » Fri 10 Apr, 2015 9:41 pm

kit wrote:Branch có 2 nhánh: A-B-C-G và A-F-C-D-E-G

Image

Ai có giải đáp khác thì post lên cùng tham khảo nha!


"Y = Y + 1" có phải là 1 câu lệnh không? Theo mình thì nó là 1 câu lệnh, nên cần phải có ít nhất 1 case đi qua nó để bao phủ được 100% câu lệnh.
tvn
 
Posts: 4700
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: statement vs branch coverage sample

Postby kit » Fri 10 Apr, 2015 10:49 pm

Kết quả sẽ là: 2 statement coverage, 2 branch coverage.
kit
 
Posts: 48
Joined: Sun 16 Sep, 2012 4:05 pm

Next

Return to White box Testing - Kiểm thử hộp trắng

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests