Bài tập kiểm thử dòng điều khiển - EP & BVA • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Bài tập kiểm thử dòng điều khiển - EP & BVA

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp trắng (White-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Whitebox Testing.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.

Bài tập kiểm thử dòng điều khiển - EP & BVA

Postby mt88 » Tue 02 Jun, 2015 1:12 am

Bài tập: Cho hàm tìm kiếm nhị phân viết bằng C.
Input array v đã được sắp xếp theo giá trị tăng dần, n là kích thước mảng, ta cần tìm chỉ số mảng của phần tử x. Nếu không tìm thấy x trong mảng, trả về giá trị -1.

Code: Select all
int binSearch(int x, int v[], int n){
    int low, high, mid;
    low = 0;
    high = n - 1;
   
    while (low <= high){
       mid = (low + high)/2;
       if(x < v[mid])
          high = mid - 1;
       else if(x > v[mid])
          low = mid + 1;
       else
          return mid;
    }
    return -1;
}


Cho đầu vào các ca kiểm thử (test case) dưới đây:
    t1= (x=1, v={1,2,5,7,9},n=5)
    t2= (x=3, v={1,3,9},n=3)
    t3= (x=9, v={1,2,5,7,9},n=5)
    t4= (x=4, v={1,2,5,7,9},n=5)
    t5= (x=10, v={1,2,5,7,9},n=5)

a. Vẽ đồ thị luồng điều khiển
b. Chỉ ra đường trên đồ thị luồng điều khiển tương ứng với mỗi đầu vào trên
c. Tìm tập đầu vào ca kiểm thử nhỏ nhất để bao phủ hết câu lệnh
d. Tìm tập đầu vào ca kiểm thử nhỏ nhất để bao phủ hết ngã rẽ (branch / decision coverage)
e. Tìm tập đầu vào ca kiểm thử nhỏ nhất để bao phủ hết đường với n = 4
f. Liệu tất cả các đường tương ứng ở e có khả thi hay không? Nếu không chỉ ra những đường
không khả thi.

Mong các anh chị hướng dẫn em làm bài tập trên ạ.
Em mới học nên cũng không biết nhiều. Mong các anh chị chỉ dẫn.
Em cảm ơn ạ.
mt88
 
Posts: 2
Joined: Sun 16 Mar, 2014 10:46 pm

Re: Bài tập kiểm thử dòng điều khiển - EP & BVA

Postby tvn » Tue 02 Jun, 2015 12:38 pm

EP and BVA.png


Đây là sơ đồ anh vẽ dựa vào đoạn code ở trên. Em dựa vào đó trả lời các câu hỏi nha. Có thắc mắc gì thì reply topic này.
Anh vẽ dựa vào hiểu biết của mình, và anh không được học về luồng điều khiển nên không biết vẽ có giống như em muốn không. Nếu hình vẽ không đúng với những gì em hiểu hay so với tài liệu của em thì cho anh biết nha.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Bài tập kiểm thử dòng điều khiển - EP & BVA

Postby mt88 » Tue 02 Jun, 2015 9:58 pm

Vâng ạ. Em cảm ơn anh. Nếu em có thắc mắc gì mong anh giải đáp giúp ạ.
mt88
 
Posts: 2
Joined: Sun 16 Mar, 2014 10:46 pm


Return to White box Testing - Kiểm thử hộp trắng

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest