Chính sách giảm học phí các khoá học kiểm thử phần mềm • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Chính sách giảm học phí các khoá học kiểm thử phần mềm

Nơi thông báo các khóa học Tester cơ bản dành cho người mới bắt đầu.
Forum rules
Nơi thông báo các khóa học Tester cơ bản dành cho người mới bắt đầu.

Chính sách giảm học phí các khoá học kiểm thử phần mềm

Postby tvn » Sat 02 Dec, 2017 1:02 am

Xin chào,

Đại diện cho TESTING VN mình rất vui khi thông báo rằng từ 2018, các khoá học kiểm thử phần mềm tại TESTING VN sẽ được áp dụng chính sách giảm học phí cho các khoá học như sau:
  1. Học viên cũ. Từ khoá học thứ hai trở đi bạn sẽ được giảm 5% học phí
  2. Được học viên cũ giới thiệu. Ví dụ, A đã học tại TESTING VN, giới thiệu cho B một khoá học bất kỳ, B sẽ được giảm 5% học phí
  3. Đăng ký nhóm từ hai người trở lên, mỗi bạn được giảm 5% học phí
  4. Đóng tiền trước khai giảng 1 tuần, bạn sẽ được giảm 5% học phí


Ví dụ về cách tính:
  Học phí thông báo: 3.200.000đồng
  Được giảm giá: 5%
  Học phí sau giảm: 3.040.000đồng

Bảng học phí các lớp kiểm thử phần mềm

Ghi chú:
Một học viên chỉ được áp dụng MỘT điều kiện trên. Nghĩa là không ai được giảm 2 lần 5% cho một lần đăng ký học.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày đăng. Nghĩa là các khoá học được khai giảng trong Tháng 12 sẽ được áp dụng chính sách này.


Nếu tôi đăng ký cùng lúc hai khoá học, hoặc tôi muốn đăng ký học tất cả các khoá học hiện có của TESTING VN thì sao?
Nếu nhóm tôi muốn TESTING VN dạy tại địa chỉ của chúng tôi thì sao?
=> Vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới, sẽ có trả lời thoả đáng cho bạn.

Mọi thông tin chi tiết, hoặc thắc mắc vui lòng liên hệ:

Trân trọng
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Fresher Tester

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest