[Selenium Webdriver] xây dựng module tự động

Chuyên đề thảo luận về các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động.
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Automation Testing Tool.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
NguyenAnh0307
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Thu 28 Mar, 2019 3:58 pm
Contact:

[Selenium Webdriver] xây dựng module tự động

Post by NguyenAnh0307 »

Với yêu cầu xây dựng module tự động để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cuẩ website
hiện tại e mới chỉ tự điền vào file excel, rồi thực hiện đọc ghi , mà chưa kiểm tra tính hợp lệ được. mn có thể cho e định hướng cách làm k ạtvn
Admin
Posts: 4885
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: [Selenium Webdriver] xây dựng module tự động

Post by tvn »

NguyenAnh0307 wrote:
Thu 25 Apr, 2019 9:45 pm
Với yêu cầu xây dựng module tự động để kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu cuẩ website
hiện tại e mới chỉ tự điền vào file excel, rồi thực hiện đọc ghi , mà chưa kiểm tra tính hợp lệ được. mn có thể cho e định hướng cách làm k ạ
Hi NguyenAnh,
kiểm tra tính hợp lệ của dữ liệu của website
Với yêu cầu này thì mình nghĩ, nhiệm vụ của bạn là phải tự động kiểm thử TẤT CẢ các hạng mục (item) trên trang web (từng màn hình nhập liệu) có thể nhập dữ liệu từ bên ngoài vào - do người (user) dùng nhập.

Vậy có nghĩa là, bạn cần thao tác nhập các giá trị đúng, sai vào từng ô (item) và kiểm tra xem trang web có cho phép, hay từ chối (báo lỗi, hoặc không nhập được)

Bạn cần suy nghĩ:
1. Cách quản lý danh sách các giá trị nhập (input values) cả đúng và sai + kết quả mong đợi (cho phép hay báo lỗi - output) tương ứng với từng hạng mục (input item) trên từng trang web.
2. Quản lý tương tác, thao tác với từng màn hình, từng hạng mục trên đó
3. Cách thực hiện kiểm tra và lưu lại kết quả test
4. Làm sao để có thể chạy cùng danh sách test case, các giá trị nhập,... trên nhiều môi trường khác nhau, ví dụ như trên máy cá nhân, môi trường Staging, và Production (môi trường thực tế)
5. Khi thay đổi vị trí, các hạng mục trên web, yêu cầu hoặc giao diện mới (có sự khác nhau so với phiên bản trước) thì phải cập nhật lại test case, bộ dữ liệu (đầu vào, và đầu ra), v.v...

Rất nhiều việc để làm.Post Reply

Return to “Automation Testing - Kiểm thử tự động”