Giới thiệu về Microfocus SilkTest

Chuyên đề thảo luận về các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động.
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Automation Testing Tool.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
hangnhat57
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 13 Aug, 2014 2:37 pm
Contact:

Giới thiệu về Microfocus SilkTest

Post by hangnhat57 »

SilkTest là công cụ kiểm thử function và regression test tự động cho các ứng dụng doanh nghiệp. Nó được phát triển bởi Segue Software, hiện nay đang thuộc quyền sở hữu của Micro Focus International.

SilkTest cung cấp các phiên bản đa dạng :

SilkTest Classic uses the domain specific 4Test language for automation scripting. It is an object oriented language similar to C++. It uses the concepts of classes, objects, and inheritance.
SilkTest Classic: Sử dụng ngôn ngữ riêng : 4Test để viết script automation, nó là 1 ngôn ngữ hướng đối tượng gần giống với C++
Silk4J: Sử dụng Java để viết script automation

Silk4Net Sử dụng C# or Vb.Net để viết script automation •SilkTest Workbench : Tạo script automation thông qua giao diện đồ họa, không cần dùng code
TỔNG QUAN VỀ CHUỖI CUNG ỨNG PHẦN MỀM

Image

Precision

Nắm bắt chính xác nhu cầu của khách hàng
Dựa trên khảo sát của tất cả các bên
Theo dõi tiến trình qua từng bước thực hiện

Control

Quản trị mạnh, nhanh hơn ở khâu quy mô
Các thay đổi cần được hiển thị rõ rang trên công cụ quản lý
Hợp tác giữa các team, công cụ và tài nguyên

Validation

Xác nhận các business required
Phòng trừ việc làm lại hoặc những scope xấu

Gia tang tốc độ giao hàng
AUTOMATION TESTING

Automation functional testing là thành phần cực kì quan trọng trong chuỗi cung ứng phần mềm
Gia tăng tốc độ giao hàng
Gia tăng chất lượng phần mềm
Giảm thiểu chi phí

Automation functional testing như nào là tốt

Hỗ trợ kiểm thử các ứng dụng với công nghệ hiện đại nhất
Tốc độ thực thi nhanh nhằm đáp ứng những scenario bao phủ quy mô rộng
Các scripts có thể sử dụng lại được
Hỗ trợ cả người dùng có nền tảng kĩ thuật và người dùng non-tech

Hỗ trợ Agile thông qua tích hợp với các công cụ phát triển
MICROFOCUS SILK TEST

Why Silk Test
Silk Test là công cụ automation testing đang dẫn đầu trên thị trường
Silk Test là công cụ kiểm thử chức năng nhanh, mạnh mẽ
Silk Test kiểm thử trên hầu hết các trình duyệt phổ biến trên cả PC - Mobile
Silk Test có thể kiểm thử trên hầu hết các ứng dụng chạy trên nền tảng PC – Mobile – Web App

How Silk Test work?

Role Base Testing: Silk Test có rất nhiều phiên bản hỗ trợ dành cho các role khác nhau trong nhóm phát triển : QA , Dev, BA, PM . Điều này có nghĩa là ai cũng có thể dùng được Silk Test trong nhóm phát triển.
Code free, cross-browser testing
Silk Test có phiên bản workbench, tạo script , test logic cho kịch bản mà không cần dùng code, giúp cho việc design các kịch bản dễ dàng hơn, nhanh hơn.
Silk Test hỗ trợ Data driven testing tích hợp sẵn.
Silk Test có thể chạy trên các trình duyệt khác nhau chỉ bằng 1 script. Ghi kịch bản ở Firefox, hoàn toàn có thể chạy được trên IE, Chrome
Element Identify :
Silk Test hỗ trợ xác định các elements bằng Xpath, Props, Hình ảnh . Điều này có nghĩa là bất kì element/component nào trong ứng dụng Silk Test cũng có thể xác định được.
Test Result:
Silk Test lưu các results trong database. Việc này khiến cho quản lý test xuyên suốt SDLC dễ dàng hơn, chính xác hơn

Want to try Silk Test? For more information, please follow this link: SilkTest
If you got any questions, feel free to contact me

Nguyen Hang Nhat – Technical Specialist TAIC - http://www.taic.vnPost Reply

Return to “Automation Testing - Kiểm thử tự động”