The role of a tester in an Agile project • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

The role of a tester in an Agile project

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.

The role of a tester in an Agile project

Postby tvn » Tue 21 Oct, 2014 12:05 pm

The role of a tester in an Agile project requires a wider variety of skills:

    Domain knowledge about the system under test - SUT
    The ability to understanding the technology be used
    A level of technical competency to be able to interact effective with the development team

Refer to http://agiletesting.com.au/
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Agile Testing

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


cron