Tỉ lệ Công ty đang áp dụng Agile Testing • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Tỉ lệ Công ty đang áp dụng Agile Testing

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.

Tỉ lệ Công ty đang áp dụng Agile Testing

Postby tvn » Sat 01 Aug, 2015 11:24 am

TVN đã thực hiện 1 khảo sát nho nhỏ về Agile testing trên group Kiểm thử phần mềm Việt Nam.
Sau một tuần survey, cám ơn 36 bạn trả lời survey. Trong đó, phần lớn (18 bạn) mọi người đang làm việc liên quan đến Agile testing. Tiếp theo đó là không liên quan đến Agile testing (13 bạn) và còn lại 5 bạn chưa nghe về agile testing, nghĩa là chưa biết Agile là gì.

Kết quả chi tiết
Agile vs Traditional process.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Agile Testing

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest