Extreme Programming (XP) • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Extreme Programming (XP)

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.

Extreme Programming (XP)

Postby tvn » Mon 25 Jan, 2016 9:24 am

Extreme Programming (XP)

ISTQB Glossary wrote:A software engineering methodology used within Agile software development whereby core practices are programming in pairs, doing extensive code review, unit testing of all code, and simplicity and clarity in code.


XP là một phương pháp được sử dụng trong các phương pháp phát triển phần mềm Agile, theo đó cách thức làm việc chủ yếu là lập trình theo cặp (pair programming), rà soát code bao quát, thực hiện unit test (kiểm thử mức đơn vị/thành phần) của source code và tinh chỉnh tối ưu hoá code cho đơn giản rõ ràng dễ đọc dễ hiểu.

Extreme Programming.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Agile Testing

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest