Nội dung khóa học Appium từ cơ bản đến nâng cao • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Nội dung khóa học Appium từ cơ bản đến nâng cao

Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.
Forum rules
Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.

Nội dung khóa học Appium từ cơ bản đến nâng cao

Postby tvn » Tue 14 Jun, 2016 8:39 pm

Đến với khoá học Appium - Mobile Automated Test, do TESTING VN cung cấp, các bạn sẽ được trang bị các kiến thức hữu ích sau:

  • Hybrid Apps, Native Apps and WebApps
  • Concept of UIAutomator
  • Drawbacks and Limitations
  • Download and Configure Android on local machine
  • Understanding difference between Api level and Android version
  • Configuring appium on Simulator
  • Downloading/Configuring Appium, Selenium from Maven/POM dependencies
  • How to get Apk file, AppActivityName and AppPackage for any application
  • Using Android UI Automator’sUISelector() and its functions
  • Using UIAutomator in Compressed layout
  • Finding selected Elements
  • Finding elements by text using AndroidUIAutomator commands
  • Launching XML View from WebDriver
  • Android key events like home, backspace, delete etc
  • Web Application Testing
  • All tools and concepts needs for Selenium automation
  • Appium examples with multiple apps
  • Preparation for Appium interview
  • Maven Appium
  • Page Object Model
  • Appium with Sauce Labs
  • Appium and testNG framework

Ghi chú: Trên đây là những đề mục chính mà khoá học sẽ trang bị, trong từng phần trên sẽ có một số thông tin chi tiết liên quan khác nữa. Phần lớn học thực hành trên máy tính.

Trân trọng

Vui lòng tham khảo thêm
tvn
 
Posts: 4679
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Dạy Appium - Mobile Automated Test

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


cron