Lợi ích của khóa học Appium • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Lợi ích của khóa học Appium

Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.
Forum rules
Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.

Lợi ích của khóa học Appium

Postby tvn » Tue 14 Jun, 2016 8:46 pm

Lợi ích của khóa học Appium tại TESTING VN

Sau khóa học này, bạn sẽ:
  • Biết cách sử dụng và viết test scripts trong Appium
  • Biết cách xác định các phần tử trong ứng dụng trên mobile trong Appium
  • Biết cách làm việc với Appium Grid
  • Học được nhiều kinh nghiệm làm việc với Appium
  • Sử dụng Appium với TestNg, Maven, Ant và Sauce Labs
  • Biết nhiều framework Test Automation khác nhau
  • Biết các thực hiện kiểm thử tự động các ứng dụng trên Mobile (bao gồm các thể loại các ứng dụng Native, Web và Hybrid)
  • Hỗ trợ kỹ thuật suốt quá trình làm việc của bạn sau khóa học

---

Benefit of this Appium course
  • You will know how to write test scripts using Appium
  • You will know how to identify identify various mobile elements using Appium
  • Yow will know how to work with Appium Grid
  • Best practices with Appium
  • Using Appium with TestNg, Maven, Ant, Sauce Labs
  • Knowledge about various Test Automation Frameworks
  • Automate Mobile Applications (Native,Web& Hybrid)
  • Lifetime instructor support to your queries

Vui lòng tham khảo thêm
tvn
 
Posts: 4679
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Dạy Appium - Mobile Automated Test

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


cron