Đối tượng của khóa học Appium • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Đối tượng của khóa học Appium

Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.
Forum rules
Nơi thông tin về các vấn đề liên quan đến khóa học Appium - Mobile Automated Test.

Đối tượng của khóa học Appium

Postby tvn » Tue 14 Jun, 2016 9:12 pm

Đối tượng của khóa học Appium
  • Bất kỳ ai muốn chuyển từ kiểm thử thủ công hoặc kiểm thử tự động sang kiểm thử tự động trên thiết bị di động
  • Các bạn đang làm việc với Appium muốn học chuyên sâu về framework này
  • Các bạn đang kiểm thử tự động trên các ứng dụng trên Web hoặc trên windows, ví dụ QTP, muốn chuyển sang kiểm thử trên Mobile
  • Các bạn Fresher Testers thích thú với công việc kiểm thử tự động trên Mobile
  • Bất kỳ các vai trò nào đang làm về lĩnh vực phát triển phần mềm, ví dụ developer, muốn học thêm về kiểm thử trên Mobile
---

Targeted audiences of this course
  • Anyone who wants to move from Manual Testing or Web Automation Testing
  • Professionals working with Appium, to be expert in Appium
  • Web Automaters using other tools QTP etc, and wants to switch to mobile automation jobs
  • Freshers who all wants to boost there startup carrier with Appium
  • Any kind of IT geeks who wish to learn Appium for mobile automation

Vui lòng tham khảo thêm
tvn
 
Posts: 4679
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Dạy Appium - Mobile Automated Test

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest


cron