Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Nội qui chuyên mục
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.

Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp

Gửi bàigửi bởi thaotranqc » T.Tư 16 Tháng 10, 2013 11:12 am

Chào anh chị em
Mình có một số câu mà không đủ kiến thức trả lời, ace nào giúp hướng dẫn giải đáp giúp mình lý do chọn câu đúng. Cảm ơn!

1. Which of the following statements about the component testing standard is false:
  A black box design techniques all have an associated measurement technique
  B white box design techniques all have an associated measurement technique
  C cyclomatic complexity is not a test measurement technique
  D black box measurement techniques all have an associated test design technique
  E white box measurement techniques all have an associated test design technique

2. What can static analysis NOT find?
  A The use of a variable before it has been defined
  B Unreachable (“dead”) code
  C Whether the value stored in a variable is correct
  D The re-definition of a variable before it has been used
  E Array bound violations

3. Which of the following is NOT included in the Test Plan document of the Test Documentation Standard:
  A Test items (i.e. software versions)
  B What is not to be tested
  C Test environments
  D Quality plans
  E Schedules and deadlines

4.The standard that gives definitions of testing terms is:
  A ISO/IEC 12207
  B BS7925-1
  C BS7925-2
  D ANSI/IEEE 829
  E ANSI/IEEE 729

5. Testing should be stopped when:
  A all the planned tests have been run
  B time has run out
  C all faults have been fixed correctly
  D both a) and c)
  E it depends on the risks for the system being tested

6. Unreachable code would best be found using:
  A code reviews
  B code inspections
  C a coverage tool
  D a test management tool
  E a static analysis tool

7. Test managers should not:
  A report on deviations from the project plan
  B sign the system off for release
  C re-allocate resource to meet original plans
  D raise incidents on faults that they have found
  E provide information for risk analysis and quality improvement

8. Which of the following statements about the component testing standard is false:
  A black box design techniques all have an associated measurement technique
  B white box design techniques all have an associated measurement technique
  C cyclomatic complexity is not a test measurement technique
  D black box measurement techniques all have an associated test design technique
  E white box measurement techniques all have an associated test design technique

9. Could reviews or inspections be considered part of testing:
  A No, because they apply to development documentation
  B No, because they are normally applied before testing
  C No, because they do not apply to the test documentation
  D Yes, because both help detect faults and improve quality
  E Yes, because testing includes all non-constructive activities

10. Which expression best matches the following characteristics or review processes:
  1. led by author
  2. undocumented
  3. no management participation
  4. led by a trained moderator or leader
  5. uses entry exit criteria

  s) inspection
  t) peer review
  u) informal review
  v) walkthrough


  A s = 4, t = 3, u = 2 and 5, v = 1
  B s = 4 and 5, t = 3, u = 2, v = 1
  C s = 1 and 5, t = 3, u = 2, v = 4
  D s = 5, t = 4, u = 3, v = 1 and 2
  E s = 4 and 5, t = 1, u = 2, v = 3
thaotranqc
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: CN 16 Tháng 12, 2012 5:22 pm

Re: Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp

Gửi bàigửi bởi mungnguyen » T.Năm 17 Tháng 10, 2013 4:23 pm

Hi thaotrangqc
Dưới đây là một số ý kiến của mình về các câu hỏi bạn đưa ra

1. Which of the following statements about the component testing standard is false:
  A black box design techniques all have an associated measurement technique
  B white box design techniques all have an associated measurement technique
  C cyclomatic complexity is not a test measurement technique
  D black box measurement techniques all have an associated test design technique
  E white box measurement techniques all have an associated test design technique

2. What can static analysis NOT find?
  A The use of a variable before it has been defined
  B Unreachable (“dead”) code
  C Whether the value stored in a variable is correct
  D The re-definition of a variable before it has been used
  E Array bound violations

3. Which of the following is NOT included in the Test Plan document of the Test Documentation Standard:
  A Test items (i.e. software versions)
  B What is not to be tested
  C Test environments
  D Quality plans
  E Schedules and deadlines

=> bạn xem link này nhé có các liệt kê các mục trong test Plan http://gerrardconsulting.com/tkb/guidel ... /main.html

4.The standard that gives definitions of testing terms is:
  A ISO/IEC 12207
  B BS7925-1
  C BS7925-2
  D ANSI/IEEE 829
  E ANSI/IEEE 729

=> Bạn xem link này http://www.testingstandards.co.uk/bs_7925-1_online.htm
nó nói BS7925-1 là Glossary of terms used in software testing


5. Testing should be stopped when:
  A all the planned tests have been run
  B time has run out
  C all faults have been fixed correctly
  D both a) and c)
  E it depends on the risks for the system being tested

(bạn đọc chương 1 ISTQB muc 1.1.5 How much testing is enough)

6. Unreachable code would best be found using:
  A code reviews
  B code inspections
  C a coverage tool
  D a test management tool
  E a static analysis tool

(Typical defects discovered by static analysis tools include:
  • Referencing a variable with an undefined value
  • Inconsistent interface between modules and components
  • Variables that are never used
  • Unreachable (dead) code
  • Programming standards violations
  • Security vulnerabilities
  • Syntax violations of code and software models)


7. Test managers should not:
  A report on deviations from the project plan
  B sign the system off for release
  C re-allocate resource to meet original plans
  D raise incidents on faults that they have found
  E provide information for risk analysis and quality improvement

8. Which of the following statements about the component testing standard is false:
  A black box design techniques all have an associated measurement technique
  B white box design techniques all have an associated measurement technique
  C cyclomatic complexity is not a test measurement technique
  D black box measurement techniques all have an associated test design technique
  E white box measurement techniques all have an associated test design technique

9. Could reviews or inspections be considered part of testing:
  A No, because they apply to development documentation
  B No, because they are normally applied before testing
  C No, because they do not apply to the test documentation
  D Yes, because both help detect faults and improve quality
  E Yes, because testing includes all non-constructive activities

Review or Inspections là một loại review formal trong tất cả các loại review muc tiêu của nó xác định những lỗi trong tài liệu, yêu cầu, code... ). Các công ty lớn thường tổ chức inspections để review toàn bộ tài liệu cho nên nó là 1 phần trong testing
Tham khảo chương 3 trong ISTQB syllabus nhé.


10. Which expression best matches the following characteristics or review processes:
  1. led by author
  2. undocumented
  3. no management participation
  4. led by a trained moderator or leader
  5. uses entry exit criteria

  s) inspection
  t) peer review
  u) informal review
  v) walkthrough


  A s = 4, t = 3, u = 2 and 5, v = 1
  B s = 4 and 5, t = 3, u = 2, v = 1
  C s = 1 and 5, t = 3, u = 2, v = 4
  D s = 5, t = 4, u = 3, v = 1 and 2
  E s = 4 and 5, t = 1, u = 2, v = 3

Trong Inspections thì nó được dẫn dắt bởi moderator và quy định chuẩn đầu vào và đầu ra cho software product, informal review thì đa số không được tài liệu hóa, chỉ mang tính chất trao đổi giữa các cá nhân, Walkthrough được dẫn dắt bởi tác giả
Câu này bạn cũng tham khảo chương 3 ISTQB.


Mình chọn theo hiểu biết của mình, sai câu nào nhờ mọi giúp nha, thanks.
mungnguyen
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Sáu 28 Tháng 6, 2013 9:47 am

Re: Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp

Gửi bàigửi bởi thaotranqc » T.Sáu 18 Tháng 10, 2013 6:13 pm

Cảm ơn mungnguyen đã hỗ trợ mình trả lời
Mình nắm được một số câu chia sẻ của bạn, tuy nhiên có một số câu mình có thấy đáp án nhưng chưa biết lý do bạn chọn, bạn chia sẻ thêm giúp mình nhé
Một số câu mình chưa clear: 1, 2,7,8,10
Bạn giải thích giúp mình luôn nhé
Many thanks
thaotranqc
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: CN 16 Tháng 12, 2012 5:22 pm

Re: Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp

Gửi bàigửi bởi mungnguyen » T.Hai 21 Tháng 10, 2013 11:28 am

Hi thaotrangqc

- Câu 1,2,8 vì hạn chế kiến thức nên mình không thể giúp bạn làm rõ được.(câu 1 và 8 giống nhau )
- Câu 7: Mình xin chọn lại đáp án là B. sign the system off for release
A report on deviations from the project plan (Báo cáo sai lệch so với kế hoạc dự án)
B sign the system off for release (Kí quyết định cho sp release )
C re-allocate resource to meet original plans (Phân bổ lại nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch ban đâu )
D raise incidents on faults that they have found (nêu ra các sự cố)
E provide information for risk analysis and quality improvement (Cung cấp thông tin để phân tích rủi ro và cải thiện chất lượng )
=> Theo kinh nghiệm của mình thì trong thực tế không có Test manager nào kí cho phép sản phẩm được release hay không được release.
- Câu 10: Bạn đọc tài liệu ISTQB chương 3 mục 3.2.3 (Types of Review) sẽ có câu trả lời.
mungnguyen
 
Bài viết: 5
Ngày tham gia: T.Sáu 28 Tháng 6, 2013 9:47 am

Re: Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp

Gửi bàigửi bởi thaotranqc » T.Ba 22 Tháng 10, 2013 5:57 pm

tks bạn nhen
Câu 7 mình cũng khó chọn, trong 1 đáp án test demo thì người ta chọn C. Tuy nhiên, mình thấy cả 4 khả năng thì test manager đều có thể làm. Như bạn nói là quyền quyết định release sản phẩm hay không thì test manager hoàn toàn có quyền chứ vì nắm trách nhiệm về chất lượng sản phẩm. Mình thì nghiêng vào đáp án A, và C

-------------------------------
A report on deviations from the project plan (Báo cáo sai lệch so với kế hoạc dự án)
B sign the system off for release (Kí quyết định cho sp release )
C re-allocate resource to meet original plans (Phân bổ lại nguồn nhân lực để đáp ứng kế hoạch ban đâu )
D raise incidents on faults that they have found (nêu ra các sự cố)
E provide information for risk analysis and quality improvement (Cung cấp thông tin để phân tích rủi ro và cải thiện chất lượng )
=> Theo kinh nghiệm của mình thì trong thực tế không có Test manager nào kí cho phép sản phẩm được release hay không được release.
thaotranqc
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: CN 16 Tháng 12, 2012 5:22 pm

Re: Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp

Gửi bàigửi bởi tvn » T.Ba 22 Tháng 10, 2013 7:09 pm

Câu 7, theo mình nghĩ là B đúng, các câu còn lại Test Manager đều phải làm (không ít thì nhiều)

QC là bảo đảm chất lượng phần mềm nhưng chỉ là report kết quả cho những người liên quan có thẩm quyền như PM hay đại diện phía khách hàng quyết định là release sản phẩm hay thực hiện giai đoạn phát triển tiếp hay không.

=> Phần này có mô tả trong chương 1 - istqb syllabus. Mình không nhớ đoạn nào.
tvn
 
Bài viết: 4645
Ngày tham gia: T.Ba 10 Tháng 8, 2010 10:11 am
Đến từ: HCM

Re: Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp

Gửi bàigửi bởi thaotranqc » T.Năm 09 Tháng 1, 2014 3:54 pm

Các mem giải đáp giúp câu hỏi này nhé

An input field takes the year of birth between 1900 and 2004. The boundary values for testing this field are:

A 0,1900,2004,2005
B 1900, 2004
C 1899,1900,2004,2005
D 1899, 1900, 1901,2003,2004,2005

Theo mình nếu lấy giá trị biên thì lấy bên trong và ngoài, như vậy câu D hợp lý. Tuy nhiên thấy đáp án là câu C
thaotranqc
 
Bài viết: 42
Ngày tham gia: CN 16 Tháng 12, 2012 5:22 pm

Re: Một số câu hỏi istqb cần hỗ trợ giải đáp

Gửi bàigửi bởi tvn » T.Năm 09 Tháng 1, 2014 11:01 pm

Theo tài liệu istqb, thì chỉ cần test min, max, min - 1 và max + 1 thôi. Nên đáp án đúng là C.
tvn
 
Bài viết: 4645
Ngày tham gia: T.Ba 10 Tháng 8, 2010 10:11 am
Đến từ: HCM


Quay về ISTQB Exam - Question - Sample

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.