Câu hỏi trong bài test istqb • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Câu hỏi trong bài test istqb

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.

Câu hỏi trong bài test istqb

Postby minhttqm » Wed 03 Jul, 2013 11:14 am

Dear all,
Mình có làm thử bài test trên istqb, có những câu dạng:
Question 4
Given the following code, which is true:

IF A > B THEN
C = A – B
ELSE
C = A + B
ENDIF
Read D
IF C = D Then
Print “Error”
ENDIF

Answer
1 test for statement coverage, 3 for branch coverage
2 tests for statement coverage, 2 for branch coverage
2 tests for statement coverage. 3 for branch coverage
3 tests for statement coverage, 3 for branch coverage
3 tests for statement coverage, 2 for branch coverage

Mình chưa thực sự hiểu câu hỏi. Có bạn nào biết chỉ cho mình với?
minhttqm
 
Posts: 35
Joined: Thu 08 Dec, 2011 8:20 am

Re: Câu hỏi trong bài test istqb

Postby tvn » Wed 03 Jul, 2013 11:41 pm

Bài này mình đã giải rồi, bạn tham khảo ở đây nha istqb exam

Bạn tham khảo Statement coveragebranch coverage (giống decision coverage)

statement coverage.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4681
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Câu hỏi trong bài test istqb

Postby tvn » Fri 16 May, 2014 5:48 pm

Để dễ dàng theo dõi, nên mình đã tách câu hỏi của bạn thành topic mới, thaotrangqc xem câu hỏi của bạn ở đây nhé.

Câu hỏi istqb
tvn
 
Posts: 4681
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM


Return to ISTQB Exam - Question - Sample

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests