Test case màn hình chuyển đổi tiền tệ • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Test case màn hình chuyển đổi tiền tệ

Tất cả các câu hỏi liên quan đến test case

Test case màn hình chuyển đổi tiền tệ

Postby hoccachhoc » Thu 14 Sep, 2017 10:28 am

Giả sử như có 1 form chuyển đổi tiền tệ như hình vẻ:
Image
Mình viết tất cả các test case cho form này. Mời các bạn tham khảo góp ý thêm.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Người đi tìm miền đất hứa!
hoccachhoc
 
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pm

Return to Test cases - Tập hợp các trường hợp kiểm thử

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest