Quick test pro v.12 • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Quick test pro v.12

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP

Quick test pro v.12

Postby LyTinh » Fri 11 Jul, 2014 9:15 pm

Mọi người đã ai sử dụng QTP/ UFT 12 chưa ạ? Không biết sử dụng phiên bản này như thế nào nhỉ?
LyTinh
 
Posts: 9
Joined: Tue 06 May, 2014 7:38 pm

Return to Quick Test Pro (QTP)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests