Kiểm thử Calculator bằng QTP • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Kiểm thử Calculator bằng QTP

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP

Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby thaotranqc » Mon 17 Dec, 2012 7:34 pm

Hôm nay cô giáo cho viết script testcase cho ứng dụng calculator trên windows như sau:
    - Dùng library viết hàm tính biểu thức (dùng case để xử lý toán tử)
    - Record Cal.exe nhập biểu thức (ví dụ: 8*3+9-5)
    - Kiểm tra kết quả trên màn hình có đúng với kết quả gọi hàm mình tính trong library không.

Các bạn cùng mình giải bài tập này nhé
thaotranqc
 
Posts: 42
Joined: Sun 16 Dec, 2012 5:22 pm


Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby it2008 » Thu 20 Dec, 2012 11:37 am

Có thể xử lý toán tử như thế này

Public function Cong(a,b)
Cong=a+b
End Function

Public function Tru(a,b)
Tru=a-b
End Function

Public function Nhan(a,b)
Nhan=a*b
End Function


Public function Chon(a,b,op)
Select Case op
Case "+"
Chon = Cong(a,b)
Case "-"
result = Tru(a,b)
Case "*"
Chon = Nhan(a,b)
End Select

End Function

Bắt đầu học như lập trình rồi hehe
it2008
 
Posts: 8
Joined: Wed 19 Dec, 2012 10:26 am

Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby it2008 » Thu 20 Dec, 2012 11:38 am

Tương tự mình có thể dùng cho nhiều toán tử khác
it2008
 
Posts: 8
Joined: Wed 19 Dec, 2012 10:26 am

Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby tvn » Sun 23 Dec, 2012 8:37 pm

Chào bạn,

Mình viết được các steps để thực hiện thao tác trên calculator nhưng không biết so sánh kết quả trên màn hình của nó như thế nào?
Bạn có thể giúp mình làm nốt ko? thanks nhiều

Code: Select all
Window("Calculator").WinButton("Button_8").Click
Window("Calculator").WinButton("Button_6").Click
Window("Calculator").WinButton("Button_9").Click
Window("Calculator").WinButton("Button_4").Click
window("Calculator").Static("Result").CheckProperty(text,5)
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM


Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby thaotranqc » Tue 25 Dec, 2012 9:28 am

Anh có thể dùng hàm GetROProperty để lấy giá trị kết quả trả về trên màn hình
result=window("Calculator").Static("Result").GetROProperty("text")

---------------------------------
Window("Calculator").WinButton("Button_8").Click
Window("Calculator").WinButton("Button_6").Click
Window("Calculator").WinButton("Button_9").Click
Window("Calculator").WinButton("Button_4").Click
window("Calculator").Static("Result").CheckProperty(text,5)
thaotranqc
 
Posts: 42
Joined: Sun 16 Dec, 2012 5:22 pm

Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby tvn » Tue 25 Dec, 2012 12:37 pm

Thanks, để tối về thử xem được không. Nhưng mình verify thì dùng lệnh gì?
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby tvn » Wed 26 Dec, 2012 10:20 am

Anh đã thử lại OK rồi,

Bị sai ở chỗ này CheckProperty(text,42)

Đã sửa lại như sau thì OK

window("Calculator").Static("Result").CheckProperty "text","42","1000"

"1000" là thời gian timeout (nếu chờ lâu hơn thời gian này mà chưa lấy được kết quả thực tế - đơn vị miligiay - thì sẽ không chờ nữa => test case fail)

Kết quả mong muốn trùng khớp với kết quả thực tế

Image


Thay đổi kết quả mong muốn cho khác với thực tế, test case sẽ bị fail:

Image
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby thaotranqc » Wed 26 Dec, 2012 10:34 am

Anh có thể dùng CheckProperty để verify hoặc anh lấy kết quả bằng GetROProperty rồi dùng if để so sánh.
Với cách dùng GetROProperty thì anh có thể tái sử dụng biến đó ở nhiều nơi với nhiều mục đích khác nhau
thaotranqc
 
Posts: 42
Joined: Sun 16 Dec, 2012 5:22 pm

Next

Return to Quick Test Pro (QTP)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests