Kiểm thử Calculator bằng QTP • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Kiểm thử Calculator bằng QTP

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP

Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby alice106 » Mon 21 Apr, 2014 12:08 pm

Các bạn giúp mình vấn đề này với, mình dùng dynamic descriptive programming để định nghĩa các toán hạng, toán tử và kết quả của phép tính (x+y=z), giá trị các toán hạng(x, y) và toán tử (+, -, *, /) và kết quả (z) được lấy từ data table, cần thực hiện so sánh với kết quả tính toán của calculator.
-Sau khi thực hiện lấy giá trị từ Data Table, mình định nghĩa toán hạng như sau:
Set myX = Description.Create()
myX("nativeclass").Value = "Button"
myX("text").Value = x

Set myY = Description.Create()
myY("nativeclass").Value = "Button"
myY("text").Value = y

-Và sử dụng như sau:
Window("Calculator").WinButton(myX).Click
Window("Calculator").WinButton(myY).Click

Mình gặp vấn đề là QTP không tìm thấy các đối tượng myX, myY. Khi dùng object spy để view properties của các nút số, mình thấy thuộc tính text không có giá trị (blank) nên không gán x, y vào được.
Tuy nhiên, khi làm trên máy ở trường (QTP10) thì thuộc tính text của các nút số là số cụ thể (ví dụ: nút số 5 thì text = 5) và bài của mình đã chạy được.
Có phải bản QTP10 của mình bị vấn đề gì không? mình đã cài lại nhưng vẫn không được.
Có cách nào khác để gán giá trị x, y vào myX, myY không?
Mình dùng thử SetTOProperty: Window("Calculator").WinButton(myX).SetTOProperty "text", x
nhưng vẫn không được, không biết mình dùng vậy có đúng không?mong các bạn giúp mình với :)
alice106
 
Posts: 9
Joined: Fri 23 Aug, 2013 5:23 pm


Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby tvn » Wed 23 Apr, 2014 10:35 pm

Bạn có thể zip file test case của bạn và up lên đây không? mình sẽ thử trên máy mình xem sao.
bạn có thỏi thử giáo viên trên trường chưa?
tvn
 
Posts: 4687
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby alice106 » Thu 24 Apr, 2014 10:12 am

tvn wrote:Bạn có thể zip file test case của bạn và up lên đây không? mình sẽ thử trên máy mình xem sao.
bạn có thỏi thử giáo viên trên trường chưa?

Anh xem giúp em với, đến thứ 7 này em lên trường mới hỏi cô giáo được ạ :)
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
alice106
 
Posts: 9
Joined: Fri 23 Aug, 2013 5:23 pm

Re: Kiểm thử Calculator bằng QTP

Postby pigbig_vn » Mon 28 Apr, 2014 5:14 pm

Hi, mình là newbie của QTP. Có ai hướng dẫn bài tập này 1 cách detail từng step giúp mình được ko? thank you
pigbig_vn
 
Posts: 1
Joined: Mon 21 Nov, 2011 10:20 am

Previous

Return to Quick Test Pro (QTP)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest