UFT là tool gì? • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

UFT là tool gì?

Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP
Forum rules
Thảo luận về phần mềm Quick Test Pro QTP

UFT là tool gì?

Postby tvn » Thu 21 Jul, 2016 5:46 pm

Nhiều người thắc mắc UFT là tool gì, đây là câu trả lời của mọi người nhé.

The latest version of QTP is 11.5; this new version of QTP is named as HP Unified Functional Testing (UFT)


Tạm dịch
    Phiên bản cuối cùng của QTP là 11.5; Phiên bản mới của QTP tên là UFT (Viết tắt của HP Unified Functional Testing)
tvn
 
Posts: 4687
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Quick Test Pro (QTP)

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest