Hướng dẫn dùng Load Runner 12.5

Thảo luận về phần mềm LoadRunner
Forum rules
Thảo luận về phần mềm LoadRunner
Post Reply
thaouyen
Fresher Tester
Posts: 10
Joined: Sun 24 Apr, 2016 11:31 am
Contact:

Hướng dẫn dùng Load Runner 12.5

Post by thaouyen »

Xin chào các anh(chị)!! Hiện em đang làm đồ án tốt nghiệp về Load Runner 12.5. Search trên google thì toàn ra tiếng anh, em thì dốt tiếng anh lắm ạ, đọc 10 hiểu 1. Anh(chị) nào có tài liệu hướng dẫn Load Runner 12.5 bản tiếng việt cho em xin với ạ!!!!! :( :( :( :( :( :( :(Post Reply

Return to “Load Runner”