Case kiểm tra thời gian (date) • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Case kiểm tra thời gian (date)

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.

Case kiểm tra thời gian (date)

Postby Thuytn0990 » Wed 20 Jul, 2016 2:31 pm

Cho em hỏi ngu. Em test một trang web đặt phòng khách sạn

Trong phần tìm kiếm theo thời gian (date) hiển thị datetime picker, Thì em đưa ra các case:
  ngày đi > ngày đến
  ngày đi <ngày đến
  và ngày đi = ngày đến

Như vậy đã đủ case chưa ạ
Em còn cần kiểm tra định dạng của ngày tháng bằng cách nhập vào nữa không?

Screen Shot 2016-07-20 at 10.42.58 PM.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Thuytn0990
 
Posts: 7
Joined: Sun 27 Dec, 2015 10:34 pm

Re: Case kiểm tra thời gian (date)

Postby test_dientu » Wed 20 Jul, 2016 8:32 pm

Sau đây là vài case bạn có thể check:
  - Test Tháng Hai có cho phép ngày 30 hay 31 không?
  - Chọn ngày tháng bằng cách nhập vào, và chọn ngày bằng cách click on datetime picker
  - Submit tìm kiếm, với 1 trong Start Date / End Date bỏ trống.
  Hoặc cả 2 bỏ trống ==> mục đích coi có message gì hiện lên hay không? hay có kết quả trả về hay không
  - Check giá trị mặc định (default value) của 2 field này ở lần đầu vào trang

Hi vọng các bác bổ sung thêm
test_dientu
 
Posts: 9
Joined: Thu 24 Sep, 2015 9:49 pm

Re: Case kiểm tra thời gian (date)

Postby tvn » Mon 05 Sep, 2016 12:38 am

Thử một số case này xem sao
  + Tìm thông tin với Ngày Đi là Tháng A và Ngày Đến là Tháng B
  + Tìm thông tin với Ngày Đi là Năm A Ngày Đến là Năm B
  + Thử nhập định dạng ngày không đúng với qui định
  + Bỏ trống ngày đi, nhập giá trị hợp lệ cho Ngày Đến => mong đợi tìm kiếm tất cả, chỉ quan tâm đến Ngày Đến
  + Bỏ trống Ngày Đến, nhập giá trị hợp lệ cho Ngày Đi => mong đợi tìm kiếm tất cả, chỉ quan tâm đến Ngày Đi
  + Bỏ trống cả 2 field Ngày Đi và Ngày Đến => mong đợi tìm kiếm tất cả, không quan tâm đến ngày tháng

Và bạn có thể kiểm thử theo giá trị nhập vào là hợp lệ nhưng có thể xảy ra lỗi hoặc thông báo không như mong đợi.
Vì Ngày Đi và Ngày Đến đều có thể nằm trong 3 dạng (còn tuỳ thuộc vào có tính theo giờ hay không nha):
  + Quá khứ
  + Hiện tại
  + Tương lai

Vì vậy, mình có thể test theo tổ hợp sau, trong trường hợp này vì có 2 field nên Allpair hay Pairwise testing thì đều là 9 cases. Tìm thông tin với Ngày Đi và Ngày Đến như sau:
  + Ngày Đi: quá khứ - Ngày Đến: quá khứ
  + Ngày Đi: quá khứ - Ngày Đến: hiện tại
  + Ngày Đi: quá khứ - Ngày Đến: tương lai
  + Ngày Đi: hiện tại - Ngày Đến: quá khứ
  + Ngày Đi: hiện tại - Ngày Đến: hiện tại
  + Ngày Đi: hiện tại - Ngày Đến: tương lai
  + Ngày Đi: tương lai - Ngày Đến: quá khứ
  + Ngày Đi: tương lai - Ngày Đến: hiện tại
  + Ngày Đi: tương lai - Ngày Đến: tương lai
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCMReturn to Software Testing - Kiểm thử phần mềm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests