Cài đặt TestLink • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Cài đặt TestLink

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.

Cài đặt TestLink

Postby kimly » Thu 19 Apr, 2018 2:03 am

Xin mọi người giúp đỡ,
Em cài đặt TestLink và bị lỗi như sau, nhờ mn fix giúp em ạ:

==============================================================================
DB Access Error - debug_print_backtrace() OUTPUT START
==============================================================================
#0 database->exec_query() called at [C:\wamp64\www\testlink\install\sqlParser.class.php:103]
#1 SqlParser->process() called at [C:\wamp64\www\testlink\install\installNewDB.php:447]
==============================================================================
Failed! - Installation failed!
TestLink setup couldn't install the default site into the selected database. The last error to occur was Table 'testlink.db_version' doesn't exist during the execution of SQL statement INSERT INTO /*prefix*/db_version (version,notes,upgrade_ts) VALUES('DB 1.9.9', 'TestLink 1.9.9',CURRENT_TIMESTAMP())
kimly
 
Posts: 1
Joined: Mon 13 Nov, 2017 8:30 pm

Re: Cài đặt TestLink

Postby tvn » Fri 20 Apr, 2018 6:16 pm

Bạn có kiểm tra database xem có table này hay chưa? ('testlink.db_version')
Theo câu báo lỗi, mình thấy nó báo thiếu table này. Có thể là bạn đang trỏ sai database hoặc tài khoản dùng để truy cập vào database này không đúng. Bạn có thể kiểm tra lại những thông tin liên quan đến database này.
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Cài đặt TestLink

Postby tvn » Fri 20 Apr, 2018 6:18 pm

Bạn cũng cần phải kiểm tra xem phiên bản database của bạn đang sử dụng, có được hỗ trợ bởi testlink 1.9.9 này không nhé.
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM


Return to Software Testing - Kiểm thử phần mềm

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 3 guests