bài tập tự luận kiểm thử • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

bài tập tự luận kiểm thử

Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Thảo luận các vấn đề liên quan đến Kiểm thử phần mềm.

bài tập tự luận kiểm thử

Postby Huynh Cuong » Wed 21 Jun, 2017 9:57 pm

Em có 2 câu bài tập luận, giải rồi nhưng không chắc chắn... nhờ mọi người giải giúp e với ạ

1. Giả sử cần kiểm thử chương trình tính chu vi tam giác (P = a+b+c) với đầu vào là 3 số nguyên a, b, c thuộc [1,100].
Hãy thiết kế các ca kiểm thử (test case) tối thiểu cho chương trình trên áp dụng phương pháp kiểm thử giá trị biên yếu (BVA) và phương pháp phân lớp tương đương (ECT) cho miền giá trị đầu vào và đầu ra.

2. Hãy thiết kế các ca kiểm thử để phủ hết tất cả lộ trình và các kiểm thử để kiểm thử hai vòng lặp While của đoạn chương trình sau:
Code: Select all
Void mergeTwoArrays(int a[], int n, int b[], int m, int c[])
{
   int min, i = 0, j = 0;
   if(n>m)
      min = m;
   else
      min = n;
   for(i=0; i<min; i++, j+=2)
   {
      c[j] = a[i];
      c[j+1] = b[i];
   }
   while(i<n)
   {
      c[j++] = a[i++];
   }
   while(i<m)
   {
      c[j++] = b[i++];
   }
}
Huynh Cuong
 
Posts: 5
Joined: Mon 19 Jun, 2017 9:21 pm

Re: bài tập tự luận kiểm thử

Postby Huynh Cuong » Wed 21 Jun, 2017 10:11 pm

đây là file bài giải của e
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
Huynh Cuong
 
Posts: 5
Joined: Mon 19 Jun, 2017 9:21 pm

Re: bài tập tự luận kiểm thử

Postby tvn » Thu 22 Jun, 2017 12:35 am

Mình vẽ lại để bạn dễ thấy số lượng test cas cần thiết.

Tim test case cho chuong trinh merge 2 array.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
tvn
 
Posts: 4668
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM


Return to Software Testing - Kiểm thử phần mềm

Who is online

Users browsing this forum: thulu and 1 guest


cron