Mẫu test case viết bằng excel

Nơi lưu trữ tất cả các loại biểu mẫu test case
Forum rules
Các bạn chỉ post mẫu test case ở đây thôi nhé.
huenguyen_2802
Hoc Tester
Posts: 6
Joined: Thu 21 Mar, 2013 2:31 am
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by huenguyen_2802 »

thanks ad đã chia sẽ những tài liệu hay....shit.ham
Hoc Tester
Posts: 9
Joined: Wed 05 Jun, 2013 11:59 pm
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by shit.ham »

cám ơn nhéthanhxuanqn87
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 22 Jul, 2013 8:28 am
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by thanhxuanqn87 »

:D thanksbutako
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Sun 08 Sep, 2013 10:58 pm
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by butako »

Thấy mẫu giống của Fsoft?Vanduong
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Fri 18 Oct, 2013 5:13 pm
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by Vanduong »

very useful, Thanks! :)lanivy
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 11 Dec, 2013 4:31 pm
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by lanivy »

Thank yougau_beoo
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 05 Nov, 2013 10:31 am
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by gau_beoo »

cảm ơn bạn nhiều!sadnight
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Mon 22 Oct, 2012 9:40 am
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by sadnight »

Thanks!nhokiki
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 02 Dec, 2014 9:12 am
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by nhokiki »

Thank you so much!thuthao2681992
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Tue 16 Dec, 2014 2:04 pm
Contact:

Re: Mẫu test case viết bằng excel

Post by thuthao2681992 »

Em tìm nút cảm ơn nhưng không thấy, nên cảm ơn bằng lời ^_^ Thank you very much!Post Reply

Return to “Test Case Template - Test case mẫu”