Lỗi khi chạy example đầu tiên về selenium webdriver • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Lỗi khi chạy example đầu tiên về selenium webdriver

Nơi các bạn có thể tìm thấy mọi thông tin cần thiết về Selenium testing tool
Forum rules
Nơi trao đổi, chia sẻ thông tin liên quan đến testing tool Selenium.
Nên search trước khi post bài.

Lỗi khi chạy example đầu tiên về selenium webdriver

Postby hardlovebee21 » Thu 18 Aug, 2016 10:31 am

Mình chạy thử 1 ví dụ đầu tiên về login thì đến lúc print ra màn hình nó báo lỗi :
"org.openqa.selenium.firefox.NotConnectedException: Unable to connect to host 127.0.0.1 on port 7055 after 45000 ms. Firefox console output:
72 < AMI_startup()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:748 < AMP_startup()@resource://gre/modules/AddonManager.jsm:2321 < AMC_observe()@resource://gre/components/addonManager.js:55 < <file:unknown>
1471490826326 addons.xpi DEBUG Calling bootstrap method install on sp@avast.com version 10.3.5.39
1471490826326 addons.xpi WARN Exception running bootstrap method install on sp@avast.com: TypeError: this.bootstrapScopes[aId][aMethod] is not a function (resource://gre/modules/addons/XPIProvider.jsm:4232:8) JS Stack trace: XPI_callBootstrapMethod@XPIProvider.jsm:4232:9 < addMetadata@XPIProvider.jsm:3141:1 < XPI_processFileChanges@XPIProvider.jsm:3255:1 < XPI_checkForChanges@XPIProvider.jsm:3428:1 < XPI_startup@XPIProvider.jsm:1884:1 < AMI_callProviders@AddonManager.jsm:872:11 < AMI_startup@AddonManager.jsm:748:1 < AMP_startup@AddonManager.jsm:2321:5 < AMC_observe@addonManager.js:55:7
1471490826327 addons.xpi DEBUG New add-on wrc@avast.com installed in winreg-app-global
1471490826372 addons.xpi-utils DEBUG Make addon winreg-app-global:wrc@avast.com visible"
Các bạn giúp mình với. Thanks
Code: Select all
package MyPackage;
import java.util.concurrent.TimeUnit;
import org.openqa.selenium.*;
import org.openqa.selenium.firefox.FirefoxDriver;

public class MyClass {
   public static void main(String[] args) {
         //Create a new instance of Firefox Browser
          WebDriver driver = new FirefoxDriver();

          driver.manage().timeouts().implicitlyWait(10, TimeUnit.SECONDS);
          
           //Launch the facebook
           driver.get("https://www.facebook.com/");
   
          
           // Find the element that's ID attribute is 'email' (Username)
           // Enter email on the element found by above desc.
         driver.findElement(By.id("email")).sendKeys("enter your username login to facebook");
   
           // Find the element that's ID attribute is 'pass' (Password)
           // Enter Password on the element found by the above desc.
            driver.findElement(By.id("pass")).sendKeys("enter your password login to facebook");
   
           // Now submit the form. WebDriver will find the form for us from the element
           driver.findElement(By.xpath("//form[@id='login_form']/table/tbody/tr[2]/td[3]/label/input")).click();
   
           // Print a Log In message to the screen
           System.out.println(" Login Successfully.");
   
           // Close the driver
           driver.quit();
   }
}
hardlovebee21
 
Posts: 18
Joined: Fri 05 Apr, 2013 4:04 pm

Re: Lỗi khi chạy example đầu tiên về selenium webdriver

Postby hardlovebee21 » Thu 18 Aug, 2016 11:13 am

Mình đọc trong bài này:https://www.seleniumeasy.com/selenium-tutorials/firefox-notconnectedexception-with-selenium-webdriver
Sau đó Update lại version firefox là 46 mà vẫn bị lỗi
hardlovebee21
 
Posts: 18
Joined: Fri 05 Apr, 2013 4:04 pm

Re: Lỗi khi chạy example đầu tiên về selenium webdriver

Postby tvn » Thu 18 Aug, 2016 11:59 pm

Bạn vui lòng join group chat Skype này (TVN Selenium) để được hướng dẫn nha. Hoặc add nick hoangliensonmt, rồi mình sẽ add bạn vào group đó.

https://join.skype.com/I8bP0FBmDjDn
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM


Return to Selenium

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest