Soap request thông qua https sử dụng Jmeter • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Soap request thông qua https sử dụng Jmeter

Chuyên đề thảo luận về Performance Testing
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Performance Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.

Soap request thông qua https sử dụng Jmeter

Postby vukim » Tue 04 Jul, 2017 5:20 pm

Chào mọi ngời,

Hiện tại mình đang có thắc mắc nhờ mọi người giúp như sau:
- Mình có một request dạng SOAP sẽ gửi request tới API của một web service dạng WSDL mình dựng 1 server ảo ( do chưa có server thật) và có thử gửi request này tới server ảo này ( mockservice) và đã nhận được response OK thông qua HTTP còn khi mình chuyển qua HTTPS thì bi báo lỗi. Mọi ngời có ai có kinh nghiêm tư vấn dùm mình làm thế nào để gửi được qua HTTPS với nha.

Cảm ơn,
vukim
 
Posts: 2
Joined: Mon 18 Apr, 2011 10:37 am

Re: Soap request thông qua https sử dụng Jmeter

Postby tvn » Thu 06 Jul, 2017 10:10 pm

Theo mình nghĩ, có thể do cái *webservice dạng WSDL* của bạn trên server ảo chưa được cấu hình sử dụng https (có bảo mật). Nên khi gửi request đến https thì nó ko có "ai" xử lý thông tin nên nó bị lỗi. Bạn nên nhờ dev kiểm tra giúp vấn đề này. Dưới đây là 1 ví dụ về việc cài đặt trang web sử dụng https (phải tạo các keys trước đó rồi mới đến bước cài đặt này:

...
II. Cấu hình cho các máy chủ https (Apache)
Trong file cấu hình chính của Apache là httpd.conf, gỡ bỏ # ở các dòng sau để bật module openssl
    LoadModule ssl_module modules/mod_ssl.so​
    Include conf/extra/httpd-ssl.conf​

Giả sử bạn đặt các file giấy chứng nhận tại thư mục /usr/local/apache/conf/. Vậy thì bạn cấu hình file httpd-ssl.conf có nội dung như sau:
    SSLCertificateFile /usr/local/apache/conf/server.crt​
    SSLCertificateKeyFile /usr/local/apache/conf/server.key​
    SSLCertificateChainFile /usr/local/apache/conf/my-ca.crt​
Nếu sau khi cấu hình và khởi động lại Apache mà bạn gặp thông báo "This Connection is Untrusted" khi truy cập bằng trình duyệt là đã thành công. Tất nhiên là "không đáng tin" rồi vì tự ta ký lấy mà! Bạn chỉ cần yêu cầu trình duyệt thêm giấy chứng nhận này vào danh sách đáng tin là xong.
tvn
 
Posts: 4667
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCMReturn to Performance Testing - Kiểm thử hiệu năng

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest