Web Security Testing Coverage • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Web Security Testing Coverage

Chuyên đề thảo luận về Security Testing.
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Security Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.

Web Security Testing Coverage

Postby nvnhan282 » Tue 13 Mar, 2018 3:31 pm

1. AUTHENTICATION VERIFICATION REQUIREMENT
2. SESSION MANAGEMENT VERIFICATION REQUIREMENT
3. ACCESS CONTROL VERIFICATION REQUIREMENT
4. INPUT VALIDATION VERIFICATION REQUIREMENT
5. CRYPTOGRAPHY AT REST VERIFICATION REQUIREMENT
6. ERROR HANDLING AND LOGGING VERIFICATION REQUIREMENT
7. DATA PROTECTION VERIFICATION REQUIREMENT
8. COMMUNICATIONS SECURITY VERIFICATION REQUIREMENT
9. HTTP SECURITY VERIFICATION REQUIREMENT
10. MALICIOUS CONTROLS VERIFICATION REQUIREMENT
11. BUSINESS LOGIC VERIFICATION REQUIREMENT
12. FILES AND RESOURCES VERIFICATION REQUIREMENT

Security Testing.png
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.
nvnhan282
 
Posts: 4
Joined: Fri 16 Jan, 2015 11:27 am

Return to Security Testing - Kiểm thử bảo mật

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests