Các loại Security Testing • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Các loại Security Testing

Chuyên đề thảo luận về Security Testing.
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Security Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.

Các loại Security Testing

Postby tvn1 » Fri 02 Aug, 2013 12:09 am

Đây là một số loại kiểm thử bảo mật (Security Testing), hay có thể nói là khi kiểm thử bảo mật thì tập trung vào các vấn đề sau đây:
  Lỗi tràn bộ đệm (buffer overflows)
  Tấn công tiêm (injection attacks)
  Tấn công DoS (DoS attacks)
  Rò rỉ bộ nhớ (memory leakage)
  Công bố thông tin (information disclosure)
  Hệ thống bị xâm nhập (compromised systems)
tvn1
 
Posts: 67
Joined: Fri 26 Jul, 2013 12:32 am

Return to Security Testing - Kiểm thử bảo mật

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest