Cost of Quality • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Cost of Quality

Chuyên đề thảo luận các vấn đề liên quan đến ISTQB Certificate.
(ISTQB = International Software Testing Qualifications Board)
Nội qui chuyên mục
Trong chuyên đề này, các bạn chỉ thảo luận các vấn đề liên quan đến ISTQB Certificate.

Cost of Quality

Gửi bàigửi bởi tvn » T.Tư 01 Tháng 4, 2015 5:45 pm

DEFINITION

Cost of Quality (COQ) is a measure that quantifies the cost of control/conformance and the cost of failure of control/non-conformance. In other words, it sums up the costs related to prevention and detection of defects and the costs due to occurrences of defects.

Definition by ISTQB:
  cost of quality: The total costs incurred on quality activities and issues and often split into prevention costs, appraisal costs, internal failure costs and external failure costs.

EXPLANATION

  Cost of Control (Also known as Cost of Conformance)
   Prevention Cost
    The cost arises from efforts to prevent defects.
    Example: Quality Assurance costs
   Appraisal Cost
    The cost arises from efforts to detect defects.
    Example: Quality Control costs
  Cost of Failure of Control (Also known as Cost of Non-Conformance)
   Internal Failure Cost
    The cost arises from defects identified internally and efforts to correct them.
    Example: Cost of Rework (Fixing of internal defects and re-testing)
   External Failure Cost
    The cost arises from defects identified by the client or end-users and efforts to correct them.
    Example: Cost of Rework (Fixing of external defects and re-testing) and any other costs due to external defects (Product service/liability/recall, etc)

FORMULA / CALCULATION

  Cost of Quality (COQ) = Cost of Control + Cost of Failure of Control

where

  Cost of Control = Prevention Cost + Appraisal Cost

and

  Cost of Failure of Control = Internal Failure Cost + External Failure Cost

Nguon: http://softwaretestingfundamentals.com/cost-of-quality/
tvn
 
Bài viết: 4645
Ngày tham gia: T.Ba 10 Tháng 8, 2010 10:11 am
Đến từ: HCM

Quay về ISTQB Certificate - Chứng chỉ ISTQB

Đang trực tuyến

Đang xem chuyên mục này: Không có thành viên nào trực tuyến.1 khách.