Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Thảo luận về cách sử dụng các chức năng của công cụ kiểm thử tự động Quick Test Pro (QTP)
Post Reply
hoangliensonmt
Jr. Tester
Posts: 88
Joined: Mon 26 Jul, 2010 5:42 pm
Contact:

Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by hoangliensonmt »

Đây là tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)
Chỉ có 3 phần, còn các phần khác tìm không ra.
Lâu rồi mình không nhớ down từ trang nào nữa, giờ search không có.
Bạn nào có thời gian vui lòng tìm giúp các phần còn thiếu nha.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.hoangliensonmt
Jr. Tester
Posts: 88
Joined: Mon 26 Jul, 2010 5:42 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by hoangliensonmt »

Phần 3
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.hoangliensonmt
Jr. Tester
Posts: 88
Joined: Mon 26 Jul, 2010 5:42 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by hoangliensonmt »

Phần 4
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.sunsohe
Hoc Tester
Posts: 4
Joined: Fri 29 Oct, 2010 4:20 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by sunsohe »

Bạn nào có bộ cài của Quick Test Pro cho mình với!!!tvn
Admin
Posts: 4886
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by tvn »

Bạn tham khảo ở đây. QTP downloadphuongnt1
Fresher Tester
Posts: 42
Joined: Fri 07 Jan, 2011 11:02 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by phuongnt1 »

PHẦN 1.
You do not have the required permissions to view the files attached to this post.tvn
Admin
Posts: 4886
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by tvn »

Thanks Phuongnt1 nhiều nhé. Mình chỉ có phần 2 và 3 thôi :mrgreen:

Thankstruongkiennb_1610
Hoc Tester
Posts: 2
Joined: Mon 28 Mar, 2011 8:22 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by truongkiennb_1610 »

thank bạn nhieu nha :Dhiennt85
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Fri 14 Oct, 2011 11:37 am
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by hiennt85 »

thanks bạn nhiều nhatrungnt0123
Hoc Tester
Posts: 1
Joined: Wed 22 Feb, 2012 8:46 pm
Contact:

Re: Tài liệu hướng dẫn sử dụng Quick Test Pro (QTP)

Post by trungnt0123 »

cám ơn bạnPost Reply

Return to “Hướng dẫn sử dụng”