Xin Báo cáo, testcase, testscript game Sudoku • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Xin Báo cáo, testcase, testscript game Sudoku

Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Forum rules
Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.

Xin Báo cáo, testcase, testscript game Sudoku

Postby spy14393 » Fri 05 Jun, 2015 10:05 am

em dùng công cụ Robotium để test mà mắc lỗi nhiều quá, anh chi nào có tài liệu liên quan đến game đó cho em xin với. @huongpt90 c có làm rồi cho em xin hix hix
spy14393
 
Posts: 2
Joined: Sat 31 Jan, 2015 10:56 pm

Return to Game Testing

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests