Mức lương của game tester và software tester • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Mức lương của game tester và software tester

Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.
Forum rules
Nơi chúng ta có thể thảo luận về kiểm thử game và các vấn đề liên quan đến kiểm thử game.

Mức lương của game tester và software tester

Postby betin » Tue 08 Nov, 2016 2:53 pm

Em hiện đang là 1 game tester và em có vài đứa bạn là software tester.
Nhìn chung mỗi lần em rủ tụi nó đi chơi, hỏi về lương lậu này nọ em chỉ thêm buồn.
Tại sao cùng một ngành tester mà lại có sự khác biệt lớn như vậy giữa game tester và software tester ạ :? :?
betin
 
Posts: 14
Joined: Sat 05 Nov, 2016 11:37 pm

Return to Game Testing

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 5 guests