Jmeter - Webservice testing & CSV file • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Jmeter - Webservice testing & CSV file

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.

Jmeter - Webservice testing & CSV file

Postby hmhoang » Tue 27 Oct, 2015 8:30 pm

Chào mọi người,

Em muốn dùng Jmeter để test webservices. Sử dụng SoapUi, em có 1 request Soap như sau:

Code: Select all
<soapenv:Envelope ...>
   <soapenv:Header/>
   <soapenv:Body>
      ...
          <ID>275735</ID>
     <ID>275627</ID>
     <ID>275660</ID>
     <ID>275587</ID>
     <ID>275589</ID>
     <ID>275406</ID>
     ...
   </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>


Giờ em muốn :
    - Thay thế giá trị trong thẻ ID bằng biến
    - Lưu giá trị trong thẻ ID trong file CSV
    - Bằng 1 cách nào đó load file CSV và truyền đúng giá trị vào từng thẻ, ví dụ giá trị 275735 vào thẻ ID thứ 1 và cứ thế tiếp tục cho đến thẻ cuối cùng.
    - Đảm bảo với 20 users thì cách load dữ liệu từ file CSV vào thẻ id vẫn đúng.
Có cách nào để thực hiện điều này ko ạ?

Cảm ơn mọi người rất nhiều.
hmhoang
 
Posts: 1
Joined: Mon 14 Sep, 2015 2:04 pm

Re: Jmeter - Webservice testing & CSV file

Postby NuongLuu » Thu 01 Dec, 2016 2:46 pm

không biết bạn có còn theo dõi bài viết không, nhưng minh vẫn gửi link này cho các bạn sau muốn tìm hiểu. bài viết này nói khá chi tiết về câu hỏi của bạn
https://jmetervn.wordpress.com/2016/10/ ... et-config/
NuongLuu
 
Posts: 2
Joined: Tue 15 Nov, 2016 3:05 pm


Return to JMeter

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 2 guests