Regular Expression Extractor trong JMeter • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Regular Expression Extractor trong JMeter

Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.
Forum rules
Công cụ kiểm thử hiệu năng miễn phí, chỉ hỗ trợ java.

Regular Expression Extractor trong JMeter

Postby tvn » Fri 16 Sep, 2016 11:56 am

Regular Expression Extractor
    Allows the user to extract values from a server response using a Perl-type regular expression. As a post-processor, this element will execute after each Sample request in its scope, applying the regular expression, extracting the requested values, generate the template string, and store the result into the given variable name.

Image

Nguồn: http://jmeter.apache.org/usermanual/com ... _Extractor
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to JMeter

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest