Kỹ thuật phân vùng tương đương • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Kỹ thuật phân vùng tương đương

Chuyên đề thảo luận về kiểm thử hộp đen (Black-box Testing)
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Black-box Testing.
Để có kết quả nhanh, các bạn nên search trước khi tạo chủ đề mới.

Kỹ thuật phân vùng tương đương

Postby tvn » Sat 12 Aug, 2017 11:56 pm

Mời mọi người trả lời câu cho hỏi sau về phân vùng tương đương.

In a Examination a candidate has to score minimum of 24 marks in order to clear the exam. The maximum that he can score is 40 marks.
Identify the Valid Equivalence values if the student clears the exam.
  A. 22, 23, 26
  B. 21, 39, 40
  C. 29, 30, 31
  D. 0, 15, 22
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Re: Kỹ thuật phân vùng tương đương

Postby hoccachhoc » Mon 14 Aug, 2017 5:29 pm

tvn wrote:Mời mọi người trả lời câu cho hỏi sau về phân vùng tương đương.

In a Examination a candidate has to score minimum of 24 marks in order to clear the exam. The maximum that he can score is 40 marks.
Identify the Valid Equivalence values if the student clears the exam.
  A. 22, 23, 26
  B. 21, 39, 40
  C. 29, 30, 31
  D. 0, 15, 22


Theo mình thì đáp án C.

Giải thích: Gọi điểm của học sinh là M (Marks). Ta có 24<= M <=40. Áp dụng kỹ thuật phân vùng tương đương vào bài toán như sau:
  + Phân vùng hợp lệ là 24<= M <=40
  + Phân vùng không hợp lệ của bài toán là M<24 và M>40

  Như vậy, M hợp lệ là các giá trị thuộc [24;40] đó là đáp án C.
Người đi tìm miền đất hứa!
hoccachhoc
 
Posts: 41
Joined: Tue 04 Jul, 2017 1:50 pmReturn to Black box Testing - Kiểm thử hộp đen

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 1 guest