ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4) • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Nơi lưu trữ các câu hỏi, bài tập, luyện tập và bài thi mẫu... liên quan đến ISTQB
Forum rules
Chuyên mục này chỉ được post các bài viết, câu hỏi liên quan đến chứng chỉ ISTQB.
Để có kết quả nhanh chóng, bạn nên search trước khi post bài mới.

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Postby hongkien89 » Tue 26 Apr, 2016 6:39 pm

Câu 13 và 17 giống hệt nhau vậy mà trong file đáp án chọn 2 phương án khác nhau :D
17. Order numbers on a stock control system can range between 10000 and 99999 inclusive. Which of the following inputs might be a result of designing tests for only valid equivalence classes and valid boundaries:
a) 1000, 5000, 99999
b) 9999, 50000, 100000
c) 10000, 50000, 99999
d) 10000, 99999
e) 9999, 10000, 50000, 99999, 10000

Đáp án đúng là c) 10000, 50000, 99999 nhé!
hongkien89
 
Posts: 3
Joined: Tue 12 Apr, 2016 10:25 pm


Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Postby vumanhhoa » Thu 12 May, 2016 3:26 pm

Mình tháy câu này trong EX1 ;
14 Which of the following is not described in a unit test standard?

a)syntax testing
b)equivalence partitioning
c)stress testing
d)modified condition/decision coverage

Trong phần đáp án là C

Nhưng theo mình là B vì câu hỏi là: Điều nào sau đây ko được mô tả trong unit test?
Mà Unit test là dùng phương pháp white box. Vậy mình căn cứ vào đó để loại kiem thu black-box => đáp an là B

Mong ban @tvn cho ý kiến ạ
vumanhhoa
 
Posts: 5
Joined: Tue 19 Apr, 2016 11:05 am

Re: ISTQB Sample Exam chương IV: Test Design Techniques (K4)

Postby tvn » Thu 12 May, 2016 11:08 pm

Theo ISTQB Glossary 2.1
Trang 40 wrote:Syntax testing: A black box test design technique in which test cases are designed based upon the definition of the input domain and/or output domain.


Theo tài liệu ISTQB Glossary thì Syntax testing là 1 loại black-box testing.

Trích ISTQB Syllabus 2011

Page 24 of 78 wrote:Component testing may include testing of functionality and specific non-functional characteristics, such as resource-behavior (e.g., searching for memory leaks) or robustness testing, as well as structural testing (e.g., decision coverage). Test cases are derived from work products such as a specification of the component, the software design or the data model.


Theo như mô tả trên, thì trong component / unit testing có thể bao gồm việc kiểm thử chức năng và cũng có phi chức năng. Mà kiểm thử chức năng là kiểm thử black-box vì nó dựa vào tài liệu mô tả để mà kiểm thử. Nên nó cũng bao gồm luôn equivalence partitioning. Và cũng có bao gồm một số loại kiểm thử phi chức năng cụ thể "specific non-functional characteristics" như ... nhưng không đề cập đến performance testing hay stress testing (thông thường kiểm thử hiệu năng được thực hiện ở mức system test vì lúc này có full hệ thống mới có thể đánh giá hiệu năng của nó).

Câu D thì khỏi nói, vì nó là các hoạt động test chính của component / unit testing.

Typically, component testing occurs with access to the code being tested and with the support of a development environment, such as a unit test framework or debugging tool. In practice, component testing usually involves the programmer who wrote the code. Defects are typically fixed as soon as they are found, without formally managing these defects.
tvn
 
Posts: 4700
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM


Previous

Return to ISTQB Exam - Question - Sample

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests


cron