Những kỹ năng cần thiết của Agile Tester • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Những kỹ năng cần thiết của Agile Tester

Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.
Forum rules
Nơi thảo luận về những vấn đề kiểm thử trong mô hình phát triển phần mềm Agile.

Những kỹ năng cần thiết của Agile Tester

Postby tvn » Wed 13 Dec, 2017 12:18 am

Để thích nghi và có thể làm việc tốt trong các dự án Agile, tester cần có nhiều kỹ năng hơn so với tester làm trong các dự án thông thường khác. Một trong những kỹ năng thiết yếu, quan trọng nhất của Agile tester đó là kỹ năng cộng tác (collaborate), làm việc trực tiếp với các thành viên khác trong nhóm như DEV, PM, BA hoặc khách hàng. Bên cạnh những kỹ năng thông thường như các tester khác, được đề cập trong ISTQB CTFL, thì dưới đây là một số kỹ năng cần thiết khác mà một Agile tester cần phải có:

  • test automation,
  • test-driven development,
  • acceptance test-driven development,
  • white-box,
  • black-box, and
  experience-based testing

Image
tvn
 
Posts: 4701
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Agile Testing

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests