Nội dung khóa học API test automation • testingvn.com


Thông báo về việc đăng ký mới thành viên: Sau khi đăng ký thành viên xong, các bạn vui lòng Thông báo cho Quản Trị Viên theo link này
để Quản Trị Viên sẽ kích hoạt tài khoản cho các bạn nhé. Xin lỗi vì sự bất tiện này.

Nội dung khóa học API test automation

Chuyên mục thông báo lịch khai giảng các lớp kiểm thử API bao gồm thủ công và tự động.

Nội dung khóa học API test automation

Postby tvn » Tue 17 Apr, 2018 12:01 am

Sau khóa học này, các bạn sẽ nắm vững, hiểu rõ cách hoạt động của các loại API, như REST và SOAP. Dựa vào kiến thức đó, các bạn có thể thiết kế, nghĩ ra những trường hợp kiểm thử (test case) để kiểm thử các API do nhóm developers làm ra. Hơn thế nữa, các bạn còn có thể tự xây dựng cho mình một bộ chương trình kiểm thử API tự động. Khi đó, không những tester, mà còn cả nhóm developers sẽ được hưởng lợi từ việc kiểm thử API tự động này thông qua các báo cáo tự động hằng ngày.

Nội dung khóa học API Test Automation bao gồm ba phần chính sau:

Phần 1: Cơ bản về API testing và kiểm tử API tự động bằng ngôn ngữ Java
  What is a REST API? How does it work?
  Learn how to test rest-api with postman
  Depth learn to creating rest api automation testing in Java

Phần 2: Xây dựng chương trình kiểm thử API tự động
  What is an automation framework?
  How to create a rest api automation testing framework from scratch
  How to integrate the API tests with Jenkins (a CI tool)

Phần 3: Thực hành kiểm thử tự động cho một số public API
  Practices with real time Google Map, Twitters, Jira, Github APIs
tvn
 
Posts: 4688
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM

Return to Đào tạo API Testing

Who is online

Users browsing this forum: No registered users and 0 guests