Lớp #FresherTester #FK49 sẽ khai giảng vào đầu Tháng 11

Nơi thông báo các khóa học Tester cơ bản dành cho người mới bắt đầu.
Forum rules
Nơi thông báo các khóa học Tester cơ bản dành cho người mới bắt đầu.
Post Reply
p.uyentrang
Fresher Tester
Posts: 46
Joined: Wed 09 Nov, 2011 10:49 am
Contact:

Lớp #FresherTester #FK49 sẽ khai giảng vào đầu Tháng 11

Post by p.uyentrang »

Lớp #FresherTester #FK49 sẽ khai giảng vào đầu Tháng 11. Ngày chính thức thì chưa có vì lớp #FK48 đang học chưa xong, đôi khi mình dạy thêm 1-2 tuần cho các bạn.
Bạn nào đăng ký lớp FK49 thì sẽ nhận được sách (chuyển phát nhanh sử dụng dịch vụ tốt của Viettel Post). Bên cạnh đó bạn cũng sẽ nhận được Video quay lại mỗi buổi học của lớp hiện tại FK48 để xem trước.
Khi nào có ngày chính thức thì mình sẽ tạo event thông báo tuyển sinh nhé. Tuy nhiên các bạn có thể liên hệ đóng tiền ngay bay giờ qua Messenger
https://www.facebook.com/groups/testing ... 458365863/Post Reply