Mỗi học viên - Quỹ Khuyến Học TVN sẽ được ủng hộ 50.000 đồng

Đây là Quỹ Khuyến Học do Công ty TNHH Testing Việt nam và thành viên forum đóng góp.
Forum rules
Đây là Quỹ Khuyến Học do Công ty TNHH Testing Việt nam và thành viên forum đóng góp.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Mỗi học viên - Quỹ Khuyến Học TVN sẽ được ủng hộ 50.000 đồng

Post by tvn »

Mình rất vui khi thông báo tin này.

Từ Tháng 5-2019, mọi khóa học Kiểm thử Phần mềm tại Testing VN sẽ tăng 20,000 đồng. Số tiền này sẽ được chuyển vào Quỹ Khuyến Học TVN (Được thành lập từ 2014) - http://bit.ly/Quy-Khuyen-Hoc-TVN

Bên cạnh đó, tương ứng với mỗi bạn học viên, Testing VN cũng sẽ trích 30,000 đồng để đóng góp vào Quỹ này.

Có nghĩa là, khi bạn tham gia học tại TESTING VN bạn đã đóng góp 20,000 đồng cho các em nhỏ. Góp được một cuốn tập hoặc cây bút cho các em nhỏ (Tiểu Học) có hoàn cảnh khó khăn thêm động lực đến trường.

Vậy tổng số tiền sẽ chuyển vào Quỹ Khuyến Học TVN là 50.000 đồng (năm mươi ngàn đồng)

Cám ơn các bạn đã tin tưởng và đồng hành cùng TESTING VN.Post Reply