Chính sách giảm học phí các khoá học kiểm thử phần mềm

Chuyên đề thảo luận về các công cụ hỗ trợ kiểm thử tự động.
Forum rules
Chuyên đề này chỉ thảo luận về Automation Testing Tool.
Để có kết quả nhanh, bạn nên search trước khi viết bài mới.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Chính sách giảm học phí các khoá học kiểm thử phần mềm

Post by tvn »

Cập nhật 10/2021
Xin chào,

Đại diện cho TESTING VN mình rất vui khi thông báo rằng từ 2018, các khoá học kiểm thử phần mềm tại TESTING VN sẽ được áp dụng chính sách giảm học phí cho các khoá học như sau:
  • 1. Học viên cũ. Từ khoá học thứ hai trở đi bạn sẽ được giảm 5% học phí
  • 2. Được học viên cũ giới thiệu. Ví dụ, A đã học tại TESTING VN, giới thiệu cho B một khoá học bất kỳ, B sẽ được giảm 5% học phí
  • 3. Đăng ký nhóm từ hai người trở lên, mỗi bạn được giảm 5% học phí
  • 4. Đóng tiền trước khai giảng 1 tuần, bạn sẽ được giảm 5% học phí


Ví dụ về cách tính:
  • Học phí thông báo: 3.250.000đồng
    Được giảm giá: 5% (không tính cho 50.000 đồng ủng hộ Quỹ Khuyến Học TVN)
    Học phí sau giảm: 3.090.000đồng
Bảng học phí các lớp kiểm thử phần mềm tại TESTING VN

Ghi chú:
Một học viên chỉ được áp dụng MỘT điều kiện trên. Nghĩa là không ai được giảm 2 lần 5% cho một lần đăng ký học.
Thông báo này có hiệu lực kể từ ngày đăng.


Nếu tôi đăng ký cùng lúc hai khoá học, hoặc tôi muốn đăng ký học tất cả các khoá học hiện có của TESTING VN thì sao?
Nếu nhóm tôi muốn TESTING VN dạy tại địa chỉ của chúng tôi thì sao?
=> Vui lòng liên hệ theo thông tin bên dưới, sẽ có trả lời thoả đáng cho bạn.

Mọi thông tin chi tiết, hoặc thắc mắc vui lòng liên hệ: Trân trọngPost Reply