UX Testing - Chia sẻ tại TVN Club Hà Nội

Nơi lưu trữ thông tin, tài liện, tài nguyên liên quan đến các lần offline của TVN Club.
Forum rules
Nơi lưu trữ thông tin, tài liện, tài nguyên liên quan đến các lần offline của TVN Club.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

UX Testing - Chia sẻ tại TVN Club Hà Nội

Post by tvn »

Đây là buổi offline đầu tiên của TVN Club Hà Nội.

Hải Nguyễn đã giới thiệu về UX Testing trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, xoay quanh nội dung:
  • 1. What is user experience?
    2. Why UX is important?
    3. Common missing UXs
    4. QA with UX
    5. Questions + Take away tips
Chi tiết thêm về tác giả: https://www.facebook.com/nguyenduong.hai.98
Xem chi tiết về TVN ClubHỏi đáp thêm về UX Testing
Post Reply

Return to “Tài liệu - Video - TVN Club”