Thiết lập môi trường làm việc với Java trên Windows

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Thiết lập môi trường làm việc với Java trên Windows

Post by cuhavp »

Java là một trong những ngôn ngữ lập trình phổ biến nhât hiện nay. Để bắt đầu những bước đi đầu tiên với ngôn ngữ này, điều cần làm đầu tiên là bạn phải có một maý tính đã cài đặt java JDK để làm việc với nó, cũng như một công cụ để viết code. Bài này mình hướng dẫn mọi ngừoi cài đặt java JDK (Java Development Kit)
Image

Tiếp theo bạn chọn phiên bản phù hợp với hệ điều hành Windows của bạn, rồi cài đặt nó.
Java sẽ được cài đặt vào thư mục :
C:\Program Files\Java\jdk1.8.0_xxx
 • 2. Tiếp theo bạn tiếp tục cài đặt biến môi trường cho Java để các ứng dụng có thể sử dụng nó được.
 • Windows 7
  – Right click My Computer and select Properties > Advanced
 • Windows 8
  – Go to Control Panel > System > Advanced System Settings
 • Windows 10
  – Search for Environment Variables then select Edit the system environment variables
 • Tạo mới một biến theo định dạng:
Image
 • 3. Tiếp theo Bạn add biến JAVA_HOME vào PATH
Image

Click OK Apply Change. Và bây h bạn đã có thể làm việc với Java.Post Reply

Return to “Java for Testers”