Java for testers - kiểm tra ký tự nhập vào là nguyên âm hay phụ âm

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Java for testers - kiểm tra ký tự nhập vào là nguyên âm hay phụ âm

Post by cuhavp »

Đối với một tester đang tìm hiểu về java, thì việc kiểm tra giá trị nhập vào là ký tự chữ, ký tự số hay ký tự đặc biệt là rất thú vị. Vì công việc hằng ngày của tester chúng ta khi thực hiện blackbox testing là chỉ nhập các giá trị trực tiếp trên giao diện của web/app chứ không hề biết developer làm thế nào để kiểm tra và chặn theo yêu cầu của khách hàng.

Tester cũng có thể code được. Đoạn chương trình java đơn giản bên dưới sẽ giúp bạn kiểm tra một ký tự chữ được nhập vào là nguyên âm hay phụ âm.

Code: Select all

public static void checkChuCai(char c){
  String s = "" + c;
  if(s.matches("[a-zA-Z]")){
    if (s.matches("[ueoaiUEOAI]")){
      System.out.println(String.format("%c la nguyen am",c));
    }
    else {
      System.out.println(String.format("%c la phu am",c));
    }
  }
  else System.out.println(String.format("%c khong là nguyen am, phu am",c));
}Post Reply

Return to “Java for Testers”