Maven là cái gì mà ai cũng xài

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Maven là cái gì mà ai cũng xài

Post by cuhavp »

Maven là một trong những công cụ phổ biến khi bạn làm việc với các dự án Java.
Maven đóng vài trò như một công củ giúp bạn quản lý các tác vụ của dự án như:
  • Quản lý các thư viện bạn dùng để viết code với Java (Dependencies)
  • Quản lý cách build ra sản phẩm như file jar hoặc deploy một website
  • Giúp bạn kiểm tra code của dự án.

Dưới đây là Maven LifeCycle

ImagePost Reply

Return to “Java for Testers”