OOP in Java - Tính kế thừa

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

OOP in Java - Tính kế thừa

Post by cuhavp »

OOP thì căn bản ai cũng từng nghe qua, từng học qua ở đại học. OOP là lập trình hướng đối tượng, đây là cách sử dụng code giúp người dùng dễ viết, dễ tận dụng lại. OOP có 4 tính chất căn bản, dưới đây là ví dụ giải thích rõ hơn:


Kế thừa - Inheritance

Tính chất này bạn cứ hình dung mối quan hệ cha con trong cuộc sống hằng ngày, của cải vật chất của cha mẹ được kế thừa lại cho con. Trong Java thì ví dụ dưới đây có thể giúp bạn hiểu rõ hơn:
Bạn có một nhiệm vụ phải viết một ứng dụng về quản lý khu vườn, trong vườn có 2 loại là hoa và cây.
Hoa cần nước nếu lượng nước hiện tại ít hơn 5 / khi tưới nước, hoa chỉ có thể hấp thụ 75% lượng nước
Cây cần tưới nước nếu lượng nước hiện tại ít hơn 10 / khi tưới nước, cây chỉ có thể hấp thụ 40% lượng nước
Đầu tiên bạn tạo một class Plants

Code: Select all

public class Plants {
 String mausac;
 double luongNuocCanTuoi;
 double hapthu;
 public Plants(String mausac,double luongNuocCanTuoi,double hapthu ) {
  this.mausac = mausac;
  this.luongNuocCanTuoi =luongNuocCanTuoi;
  this.hapthu = hapthu;
 }
}
Sau đó bạn tạo 2 class con là HoaCây kế thừa từ class Plants như sau:

Code: Select all

public class Flower extends Plants {
 public Flower(String mausac, double luongNuocCanTuoi, double hapthu) {
  super(mausac, luongNuocCanTuoi, hapthu);
 }
}

Code: Select all

public class Tree extends Plants {
 public Tree(String mausac, double luongNuocCanTuoi, double hapthu) {
  super(mausac, luongNuocCanTuoi, hapthu);
 }
}
... :arrow: :arrow: :arrow:Post Reply

Return to “Java for Testers”