OOP in Java: Tính khái quát - Abstraction

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

OOP in Java: Tính khái quát - Abstraction

Post by cuhavp »

Bạn có thể xem lại 2 thuộc tính Topic này mình nói về tính khái quát, Tính chất này là một trong nhưng kỹ năng phân tích vấn đề để đưa nó về tính khái quát hoá. Ví dụ như bạn thường làm ví dụ với các mẫu xe hơi. Trên thị trường sẽ có nhiều loại khác nhau nhưng chung quy lại phải có một số tính chất chung.
Ví dụ mình tạo một interface về chuyển động như dưới đây

Code: Select all

public interface Movable {
 void move(int meter);
}

Code: Select all

public class Car implements Movable {
 private int doors;
 private int seats;
 private int distance;

 public Car(int doors, int seats) {
  this.doors = doors;
  this.seats = seats;

 }

 @Override
 public void move(int meter) {
  this.distance = meter;

 }
}Post Reply

Return to “Java for Testers”