Chỉ định version java cho dự án Maven

Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Forum rules
Mọi thông tin liên quan đến các khoá học Java dành cho Testers.
Post Reply
cuhavp
Jr. Tester
Posts: 61
Joined: Mon 21 Jan, 2013 3:52 pm
Contact:

Chỉ định version java cho dự án Maven

Post by cuhavp »

Trong quá trình đi dạy ở TVN mình thấy có nhiều bạn gặp vấn đề khi sử dụng switch/case với điều kiện là một chuỗi.
Vấn đề này là do các trình viết code nhứ Esclipse hay InteljJ nó dùng java jdk 1.5 mặc định. Do vậy muốn chuyển qua sử dụng Java 8 hoặc các version khác bạn có thể sử dụng `Maven Complier Plugin` của maven để làm được việc này.

Ví dụ bạn cần sử dụng Java 8 để viết code bạn có thể thêm đoạn code dưới đây vào pom.xml file:

Code: Select all

<build>
    <plugins>
      <plugin>
        <groupId>org.apache.maven.plugins</groupId>
        <artifactId>maven-compiler-plugin</artifactId>
        <version>3.6.1</version>
        <configuration>
          <source>1.8</source>
          <target>1.8</target>
        </configuration>
      </plugin>
    </plugins>
  </build>
Post Reply

Return to “Java for Testers”