Cách ước lượng trong kiểm thử phần mềm

Trao đổi, thảo luận và chia sẻ các vấn đề liên quan đến ước lượng trong kiểm thử phần mềm.
Forum rules
Trao đổi, thảo luận và chia sẻ các vấn đề liên quan đến ước lượng trong kiểm thử phần mềm.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Cách ước lượng trong kiểm thử phần mềm

Post by tvn »

Two approaches for the estimation of test effort are:
  • The metrics-based approach: estimating the testing effort based on metrics of former or similar projects or based on typical values
    The expert-based approach: estimating the tasks based on estimates made by the owner of the tasks or by experts
Tạm dịch:
Hai cách ước lượng công sức kiểm thử phần mềm gồm:
  • Phương pháp ước lượng dựa vào số liệu (thước đo): là cách ước lượng nỗ lực kiểm thử (testing effort) dựa vào các số liệu (thước đo) của các dự án tương tự trước đây, hoặc dựa vào các giá trị chung thường gặp.
    Phương pháp ước lượng dựa vào chuyên gia: là cách ước lượng nỗ lực kiểm thử được thực hiện bởi người thực hiện nhiệm vụ đó hoặc những chuyên gia về lĩnh vực đó
Theo ISTQB GlossaryPost Reply