Nội dung khóa học API test automation

Chuyên mục thông báo lịch khai giảng các lớp kiểm thử API bao gồm thủ công và tự động.
Post Reply
tvn
Admin
Posts: 4900
Joined: Tue 10 Aug, 2010 10:11 am
Location: HCM
Contact:

Nội dung khóa học API test automation

Post by tvn »

Sau khóa học này, các bạn sẽ nắm vững, hiểu rõ cách hoạt động của các loại API, như REST và SOAP. Dựa vào kiến thức đó, các bạn có thể thiết kế, nghĩ ra những trường hợp kiểm thử (test case) để kiểm thử các API do nhóm developers làm ra. Hơn thế nữa, các bạn còn có thể tự xây dựng cho mình một bộ chương trình kiểm thử API tự động. Khi đó, không những tester, mà còn cả nhóm developers sẽ được hưởng lợi từ việc kiểm thử API tự động này thông qua các báo cáo tự động hằng ngày.

Nội dung khóa học API Test Automation bao gồm ba phần chính sau:

Phần 1: Cơ bản về API testing và kiểm tử API tự động bằng ngôn ngữ Java
 • What is a REST API? How does it work?
  Learn how to test rest-api with postman
  Depth learn to creating rest api automation testing in Java
Phần 2: Xây dựng chương trình kiểm thử API tự động
 • What is an automation framework?
  How to create a rest api automation testing framework from scratch
  How to integrate the API tests with Jenkins (a CI tool)
Phần 3: Thực hành kiểm thử tự động cho một số public API
 • Practices with real time Google Map, Twitters, Jira, Github APIsPost Reply